Ana Sayfa
Bölüm Başkanı'ndan

Bölüm Başkanı'ndan

Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere nitelikli, ahlaklı, milli ve manevi değerlerine saygılı bireyler yetiştirir. Bölüm öğrencileri, çalışma hayatının üçlü sac ayağı olan işçi, işveren ve devlet üçleminin tamamında aktif ve yararlı işler yapmak üzere eğitilmektedir. İşçi ve işveren sendika ve konfedesyonlarında uzman ve yönetici olabilen mezunlar özel sektör işyerlerinde de uzman ve üst düzey yönetici olarak önemli kariyer imkanlarına sahiptir. Son yıllarda “insan kaynakları yönetimi” alanında bölüm mezunlarının etkinliğinin giderek arttığı gözlemlenmektedir.  Bölüm mezunları, kamu görevlisi olarak öncelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere  diğer tüm bakanlık ve kamu kurum-kuruluşlarında; uzman, müfettiş, denetmen, kontrolör, kaymakam veya idari hakim gibi kariyer mesleklerinde istihdam edilebilmektedir.

2013’te yürürlüğe giren, teorik ve uygulamalı karma program olarak ifade edilebilecek 7+1 eğitim sistemi, “Mesleki Uygulama” dersi kapsamında öğrencilerin 14 hafta boyunca zorunlu staj yapmalarını gerektirmektedir. 8.yarıyılda yapılan bu uygulama ile mezuniyet aşamasındaki öğrenciler çalışma hayatı ile daha öğrenciyken ilişki kurabilmektedir. Öğrenci stajları geri dönüş takip sistemi verilerine göre, bölüm mezunlarımızın yaklaşık %25’i staj yaptıkları işyerlerinden teklif almakta ve mezun olduktan sonra çalışma hayatına ilk olarak bu işyerlerinde başlamaktadır. Bir önceki öğrenci referansları sayesinde firmalardan stajyer öğrenci talebinin giderek artması, bölümümüz öğrenci, öğretim üye ve yardımcılarının motivasyonunu hissedilir derecede artırdığı gibi, yeni öğrencilerin bölümümüzü tercihleri üzerinde de olumlu etkiler yapmaktadır.

Nitelik ve nicelik bakımından yeterli, tecrübeli ve mesleğini seven öğretim üyesi kadromuzla; 4 yıllık lisans eğitimi yanında, Sosyal Bilimler Enstitüsü, “Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Siyaset Bilim Dalı” ile “İnsan Kaynakları Yönetimi ve Endüstri İlişkileri Bilim Dalı”nda 2 Lisansüstü, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında” 1 Doktora programında eğitim verilmektedir.  Bölüm bünyesinde 2018 itibariyle; 2 profesör, 6 doçent, 4 yardımcı doçent, 9 araştırma görevlisi ve 7 lisansüstü “asistan öğrenci” görev yapmaktadır.

Sapanca gölünü kuşbakışı gören, harika bir doğa güzelliğinin ortasında bulunan bölümümüz, modern dersliklerin yanında öğrencilerimizin istifadesine sunulan bağımsız ders çalışma ofisleri, proje destek ofisi, bölüm kütüphanesi, nezih bir dinlenme mekanı ve fuaye alanına sahiptir.

Çalışma Ekonomisi Öğrenci Araştırma Topluluğu (ÇEKAT) her yıl birbirinden önemli organizasyonlara imza atmakta ve öğrencilerin sosyalleşmesine, iletişim ve organizasyon becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Mezunların Başlıca Çalışma Alanları:

  • İşçi ve İşveren Sendika ve Konfederasyonlarında Uzman, Danışman ve Yönetici
  • İnsan Kaynakları Yönetimi Birimlerinde Uzman, Danışman ve Yönetici
  • T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili Kuruluşlarında (Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü ve Devlet Personel Başkanlığı) kariyer meslekler
  • T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kariyer meslekler
  • Diğer bakanlıklar bünyesinde kariyer meslekler