Ana Sayfa
Tarihçe

Tarihçe

Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Prof. Dr. Sabahattin ZAİM’in İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yaptığı dönemde 1995’te kurulmuştur. Aynı yıl öğrenci alan bölüm, ilk mezunlarını 1999’da vermiştir.

Kuruluşundan itibaren çalışma hayatı ve toplumsal refaha ilişkin nitelikli akademik çalışmalar yürütülen bölümden, bu güne kadar binlerce lisans ve yüzlerce yüksek lisans öğrencisi mezun olmuştur. Sakarya Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi isminin 2014’te değişmesinin ardından bölüm akademik faaliyetlerine Siyasal Bilgiler Fakültesi adı altında devam etmekmektedir.

I. Öğretim ve II. Öğretim olarak ikili program sürdürülen bölümde, lisans öğrencileri için 8.yarıyılda “Mesleki Uygulama” dersi kapsamında “7+1 eğitim sistemi” zorunlu staj uygulaması yürütülmektedir.  “Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Siyaset” ve “İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri” olmak üzere iki bilim dalında yüksek lisans, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri” anabilim dalında doktora eğitimleri verilmektedir. Bölümde lisans eğitimi 4 yılda, yüksek lisans eğitimi en erken 18 ayda, doktora eğitimi ise en erken 36 ayda tamamlanabilmektedir.

Bir çok yurt içi ve yurtdışı üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına önemli akademik ve idari katkıda bulunan Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü, geniş vizyonu, güçlü akademik kadrosu, modern eğitim müfredatı ve fiziki imkanları ile Türkiye’nin nitelikli “Çalışma Ekonomistlerini” ve “Sosyal Politikacılarını” yetiştiren bölümlerin başında gelmektedir.