Ana Sayfa
Mesleki Uygulama Dersi Gerekli Formlar

Mesleki Uygulama Dersi İçin Gerekli Formlar

ZORUNLU STAJ YAPACAK OLANLAR İÇİN İŞLEM SÜRECİ

  1. Türkiye’nin herhangi bir yerinde faaliyet gösteren bir işletme bulunacak. (Tercihen iky olan)
  2. Staj kabul formu (bölüm başkanlığı sitemizde var) önce dekanlık sekreterliğine imzalatılacak, sonra da iş yerine doldurtulup imzalatılacak.
  3. Staj kabul formu, staj sözleşmesi ve staj değerlendirme formu (resimli) birlikte bölüm başkanına veya yardımcılarına onaylatılacak.
  4. Staj kabul formunun bir nüshası dekanlık mali işlere verilecek diğer 3 belge işyerine teslim edilecek.
  5. Değerlendirme formu staj dönemi sonunda kapalı zarf içinde staj defteri ile birlikte staj sorumlusu (danışmanı) öğretim üyesine teslim edilecek.

Mesleki Uygulama dersi ile ilgili gerekli formlar ekte bulunmaktadır.

Mesleki Uygulama dersi alacak olan öğrenci, ilgili öğretim dönemi başlamadan önce gerekli evrakları tamamlayarak fakülte staj yetkilisi Abdürrahim ÇELİK'e eksiksiz olarak teslim etmelidir.

Gerekli formlar:

1. Staj Kabul Formu ( 2 adet düzenlecektir)

2. İşyeri Eğitim Sözleşmesi

3. Değerlendirme Formu

4. İlgili Makama Staj Zorunlu Yazısı

Not: Staj evrakları imzalatılma sürecinde aşağıdaki yollar izlenecektir.

1. "Staj Kabul Formu" çıktısı alınacaktır.

2. "Staj Kabul Formu" öğrenci bilgi kısmı öğrenci tarafından doldurulacaktır.

3.  "Staj Kabul Formu" ilk olarak Fakülte Sekreterine imzalatılacaktır.

4. "Staj Kabul Formu" işyeri tarafından gerekli kısımlar doldurularak imzalanacaktır.

5.  "Staj Kabul Formu" son olarak Bölüm Staj Yetkilisi imzasına sunulacaktır.

Not 2: Değerlendirme formu üzerinde kesinlikle fotoğraf olacaktır.

Not 3: İşyeri eğitim sözleşmesi öğrenci, bölüm staj yetkilisi ve işveren tarafından imzalanacaktır.