Home Page
About
Acronyms

Acronyms

AB: Avrupa Birliği
AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi
ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
ÇEEİ: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
ÇEKAT: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Öğrenci Araştırma Topluluğu
DS (DE): Diploma Supplement (Diploma Eki)
EFQM: European Foundation for Quality Management Excellence Model (Avrupa Kalite Yönetimi Mükemmellik Modeli Vakfı)
İKY: İnsan Kaynakları Yönetimi
MUTİS: Mesleki Uygulama Takip Sistemi
ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı
SAÜ: Sakarya Üniversitesi
SBE: Sosyal Bilimler Enstitüsü
YÖK: Yüksek Öğretim Kurulu
YÖS: Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı