Research Projects

"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇOK BOYUTLU YOKSULLUK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ" 119K568
Kurum: TÜBİTAK, Yürütücü: Prof. Dr. M. Çağlar ÖZDEMİR, Yürürlük: 15/12/2020 - 15/02/2021
 
"GEÇİCİ GENÇ İSTİHDAMINDA KAYIT DIŞILIĞIN ÖNLENMESİ PROJESİ"
Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Yürütücü: Prof. Dr. M. Çağlar ÖZDEMİR, Yürürlük: 05/09/2019 - 05/09/2020
 
"TRB2 İŞGÜCÜ PİYASASI İLE MESLEKİ EĞİTİM UYUMLAŞTIRILMASI PROJESİ" (TRB2-İPMUP)
Kurum: Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Yürütücüler: Prof. Dr. M. Çağlar ÖZDEMİR, Dr. Öğr. Üyesi Volkan IŞIK, Yürürlük: 05/09/2019 - 05/09/2020
 
“MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK ‘3+1’ PROGRAMLARININ ETKİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ VE BU PROGRAMLARIN GELİŞTİRİLMESİ”
Kurum: TÜBİTAK, Yürütücü: Doç. Dr. Emel İSLAMOĞLU, Yürürlük: