Home Page
Professional Practice
Yeni Öğe (english)

About Professional Practice

2013’te yürürlüğe giren, teorik ve uygulamalı karma program olarak ifade edilebilecek 7+1 eğitim sistemi, “Mesleki Uygulama” dersi kapsamında öğrencilerin 14 hafta boyunca zorunlu staj yapmalarını gerektirmektedir. 8.yarıyılda yapılan bu uygulama ile mezuniyet aşamasındaki öğrenciler çalışma hayatı ile daha öğrenciyken ilişki kurabilmektedir. Öğrenci stajları geri dönüş takip sistemi verilerine göre, bölüm mezunlarımızın yaklaşık %25’i staj yaptıkları işyerlerinden teklif almakta ve mezun olduktan sonra çalışma hayatına ilk olarak bu işyerlerinde başlamaktadır. Bir önceki öğrenci referansları sayesinde firmalardan stajyer öğrenci talebinin giderek artması, bölümümüz öğrenci, öğretim üye ve yardımcılarının motivasyonunu hissedilir derecede artırdığı gibi, yeni öğrencilerin bölümümüzü tercihleri üzerinde de olumlu etkiler yapmaktadır.