Personel Sayıları
Profesör 1
Doçent 8
Doktor Öğretim Üyesi 2
Araştırma Görevlisi 9
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 270 177
2. Öğretim Öğrencisi 158 172
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 12 7
Toplam 440 356
Genel Toplam 796