Personel Sayıları
Profesör 3
Doçent 6
Doktor Öğretim Üyesi 2
Araştırma Görevlisi 9
Öğretim Görevlisi 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 268 192
2. Öğretim Öğrencisi 145 152
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 7 7
Toplam 420 351
Genel Toplam 771