Personel Sayıları
Profesör 4
Doçent 6
Doktor Öğretim Üyesi 3
Araştırma Görevlisi 7
Öğretim Görevlisi 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 337 232
2. Öğretim Öğrencisi 154 166
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 3 5
Toplam 494 403
Genel Toplam 897