Ana Sayfa
Yeterlilikler
Eğitim Amaçları

Eğitim Amaçları

- Sosyal politika, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, insan kaynakları, iş ve sosyal güvenlik hukuku alanlarında teorik ve pratik yetkinlikleri geliştirecek nitelikli eğitim sunmak,

- Kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinde etkili, vizyon sahibi, yetenekli uzman ve yöneticilerin istihdamı için nitelikli eğitim altyapısı sunmak,

- İlgili alanda bilimsel bilgi üretimine ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlamak.