Tarihçe

1933’te gerçekleştirilen üniversite reformu Türkiye’de birçok bölümün temelini oluşturmaktadır. 1934’te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı olarak kurulan İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsünde yürütülen çalışmalar neticesinde Sosyal Siyaset/Politika alanına ilişkin ilk akademik oluşumlara rastlanmaktadır. 1936’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ayrıştırılan ve İktisat Fakültesi’ne bağlanan İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü, bir süre sonra İktisat ve İçtimaiyat Enstitüleri olmak üzere olarak ikiye ayrılmıştır. İçtimaiyat Enstitüsü kendi içinde içtimaiyat (sosyoloji) ve içtimai siyaset olarak iki disiplinde örgütlenmiştir. İçtimai Siyaset disiplini günümüz Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri’nin temelini oluşturmaktadır. Bölümün kuruluşu İstanbul Üniversitesinde ikinci dünya savaşı döneminde görev yapan Gerhard Kessler’e dayanır. İstanbul Üniversitesinde Sabahattin Zaim'in,  Ankara Üniversitesinde Cahit Talas'ın, Gazi Üniversitesinde Kamil Turan'ın katkılarıyla ekoller oluşmaya başlamıştır. YÖK’ün kuruluşu ile birlikte bölümümüzün ismi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü olarak son halini almıştır. Bölümün bu ismi almasında Sabahattin Zaim, Nusret Ekin, Toker Dereli hocalarımızın yönlendirmesi bulunmaktadır. Günümüzde 30’un üzerinde farklı üniversitede faaliyet Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü bulunmaktadır. 

Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Prof. Dr. Sabahattin ZAİM’in İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yaptığı dönemde 1995’te kurulmuştur. Aynı yıl öğrenci alan bölüm, ilk mezunlarını 1999’da vermiştir.

Kuruluşundan itibaren çalışma hayatı ve toplumsal refaha ilişkin nitelikli akademik çalışmalar yürütülen bölümden, bu güne kadar binlerce lisans ve yüzlerce yüksek lisans öğrencisi mezun olmuştur. Sakarya Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi isminin 2014’te değişmesinin ardından bölüm akademik faaliyetlerine Siyasal Bilgiler Fakültesi adı altında devam etmekmektedir.