Ana Sayfa
Bölüm Hakkında
Üniversite Ödül ve Diploma Eki

Üniversite Ödül ve Diploma Eki

ÖDÜLLER
Türkiye’deki üniversiteler arasında Bologna sürecini tamamlayan ilk Üniversite olan Sakarya Üniversitesi’ne AB Komisyonu tarafından 2. kez "AKTS Etiketi Ödülü" ve  “DE Etiketi Ödülü” verilmiştir.
Sakarya Üniversitesi, EFQM Mükemmellik Modeli çerçevesinde (European Foundation for Quality Management Excellence Model) dış değerlendirmesi sonucunda Ulusal Kalite Büyük Ödülünü almıştır.
Sakarya Üniversitesi tüm idari birimlerinde TS-EN-ISO 9001:2000 kalite belgesine sahiptir.

DİPLOMA EKİ
Diploma Eki (Diploma Supplement: DS), uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yeti ve becerilerin gösterildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve mesleki tanınmasını sağlamaya yönelik, yüksek ögretim diplomasina ek olarak verilen belgedir.

Diploma Ekinin ögrencilere sağladığı kazanımlar nedir?

  • Yurtdışında daha okunabilir ve mukayese edilebilir bir diploma
  • Öğrencinin akademik güzergahının ve yurtdışında edindiği yeti ve becerilerin tam bir tarifi
  • Öğrencinin başarı ve yetilerinin nesnel ve adil değerlendirmesi
  • Geleceğe yönelik olarak yurtdışında iş ve eğitim olanaklarına daha rahat ulaşma olanağı

Diploma Ekinin yükseköğretim kurumlarına sağladığı kazanımlar nedir?

  • Akademik ve mesleki tanınmayı artırarak eğitimde verilen yetileri saydam kılar.
  • Ulusal ve kurumsal bağımsızlığı korurken aynı zamanda bütün Avrupa'da benimsenen bir ortak çerçeveye aidiyeti sağlar.
  • Verilen eğitimin farklı bir eğitimsel bağlamda kavranıp anlaşılabilmesini sağlayarak doğru değerlendirmeye alınmasına vesile olur.
  • Kurumun yurtdışında adının yaygınlaşmasına yol açar.
  • Kurumun mezunlarının ulusal ve uluslararası çerçevede iş bulma olanaklarını artırır.
  • Kurumların idari birimlerine diplomaların içerik ve transfer edilebilirliğine ilişkin tekrar tekrar sorulan bir dizi soruya kendiliğinden cevap vererek zaman kazandırır.