Ana Sayfa
Yeterlilikler
Beceri ve Yetkinlikler

Beceri ve Yetkinlikler

BİLGİ / Kuramsal, Olgusal

1. Endüstri İlişkileri, Sosyal Politika, İnsan Kaynakları ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında ulusal ve uluslar arası düzeylerde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma ve bunları çalışma ortamında kullanabilme

2. Endüstri İlişkileri ile ilgili temel mevzuata hâkim olup, bunları pratik durumlara uygulayabilme ve yorumlayabilme

BECERİLER / Bilişsel, Uygulamalı

9. Temel Bilgisayar kullanım bilgisine sahip olma; insan kaynakları ve çalışma ilişkilerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgilenme ve bu yazılımları kullanabilme becerisini kazanma

YETKİNLİKLER / Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

4. Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olmakla beraber alanıyla ilgili kuramsal ve pratiksel bilgileri doğru ve etkili bir şekilde ifade edebilme, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde iletebilme, yorumlama, eleştirebilme yeteneğine ve yüksek ikna gücüne sahip olma

YETKİNLİKLER / Öğrenme Yetkinliği

5. Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümlerin, değerlendirmelerin ve sorunlara yaklaşım yollarının zayıf ve kuvvetli yönlerini tanımlamak için akıl yürütebilme, farklı kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip olmakla beraber inisiyatif de kullanabilme

6. Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip olmakla beraber, bunlar doğrultusunda alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve doğru tahminlerde bulunabilme; nedensel ilişkilerini göz önünde bulundurma, analitik düşünce yapısına sahip olma ve stratejik yaklaşım geliştirebilme

YETKİNLİKLER / İletişim ve Sosyal Yetkinlik

7. Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma.

8. Kelime anlamı, kompozisyon kuralları ve gramer dâhil olmak üzere bir yabancı dilde bilgi sahibi olma, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme

YETKİNLİKLER / Alana Özgü Yetkinlik

3. Sosyal adalete değer verebilme ve sosyal adalet bilincine sahip olma

10. Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma