Ana Sayfa
Öğrenci
Bitirme Çalışması

Bitirme Çalışması

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde son sınıfa gelen öğrenciler, üniversite eğitimleri boyunca elde ettikleri bilgi ve tecrübeleri akademik bir araştırma ile somut hale getirip “bitirme çalışması” hazırlamak zorundadır.

Bitirme çalışması mezuniyet koşuludur. Çalışmalar akademik kaidelere uygun biçimde danışmanlar gözetiminde yürütülür. Jüri karşısında savunularak tamamlanır.

Bitirme çalışması süreçleri:

  • Son sınıfa gelen öğrenciler, SABİS sistemi üzerinden çalışmak istedikleri hocaları kontenjanlar dahilinde danışman olarak seçer. Danışman seçimi yapamamış öğrencile, mazeretli derse yazılma döneminde açılacak kontenjanlar dahilinde yeniden seçim yapabilir. 
  • Resmi olarak sisteme girilmiş ve onaylanmış danışman dışında bölüm başkanlığının yazılı izni olmadan başka bir danışman ile çalışmalar yürütülemez. Danışmanını değiştirmek isteyen öğrenciler, eski danışmanından  “feragat” ve yeni danışmanından “kabul” yazısı alarak bölüm başkanlığına başvurmalıdır (feragat ve kabul yazısı örneği ekte bulunmaktadır). Danışman değişikliği için sadece bölüm başkanlığına başvurmuş olmak yeterli değildir! Mutlaka bölüm başkanlığından danışmanın değiştiğine dair onay yazısı alınması gerekir! İzin almadan danışmanını değiştiren öğrencilerin bitirme çalışması GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
  • Öğrenciler danışmanları ile görüşerek konu tespit eder ve çalışmalarına başlar.
  • Çalışmalar on beş günlük veya aylık periyodlarla danışman görüşmeleri çerçevesinde yüz yüze veya online olarak kontrollü şekilde sürdürülür.
  • Çalışmalar hazırlanırken aşağıda verilen DEĞERLENDİRME FORMLARINA dikkat edilmelidir. NOTLANDIRMA, DEĞERLENDİRME FORMLARINDAKİ KRİTERLERE GÖRE YAPILACAKTIR.  
  • Bitirme çalışmaları 12.haftada BİRİNCİ AŞAMA DEĞERLENDİRME FORMU çerçevesinde notlandırılmak üzere SABİS üzerinden öğrenciler tarafından sisteme yüklenir. Çalışmalar, danışmanlar tarafından intihal programında denetlenecektir. Kabul edilebilecek en yüksek intihal oranı %20’dir (bu nedenle öğrencilerin çalışmalarını öncede kontrol etmesi tavsiye edilir). Danışman tarafından öğrencilere bir hafta içinde düzeltme ve düzenleme uyarıları yapılır.
  • Yeniden düzenlenmiş ve tamamlanmış çalışmalar 14.haftada İKİNCİ AŞAMA DEĞERLENDİRME FORMU çerçevesinde notlandırılmak üzere SABİS üzerinden öğrenciler tarafından sisteme yüklenir.
  • Sisteme yüklenen tamamlanmış çalışmalar, bölüm sınav programına göre belirlenecek tarihlerde üç kişilik juri karşısında savunulur. Jüri üyelerinden biri danışman diğer ikisi bölüm öğretim üyeleri arasından bölüm başkanlığınca belirlenir.
  • Savunma sonucunda bitirme çalışmasına harfli not verilir. Bitirme çalışması notu genel not ortalamasına etki eder.
  • Bitirme çalışmasından başarısız olanların mezun olması mümkün değildir.

Bitirme Çalışması Yazım Kılavuzu için tıklayınız

Bitirme Çalışması Örneği için tıklayınız

BİRİNCİ AŞAMA DEĞERLENDİRME FORMU için tıklayınız.(12.haftada teslim edilecek çalışmalar için)

İKİNCİ AŞAMA DEĞERLENDİRME FORMU için tıklayınız (14.haftada teslim edilecek çalışmalar için)

Feragat ve kabul yazısı örneği için tıklayınız. (Danışman değiştirmek isteyen öğrenciler için)