Ana Sayfa
Öğrenci

Öğrenci Sayıları

                       Cinsiyet

Öğrenim Türü Kız Erkek


1. Öğretim Öğrencisi 396 246

2. Öğretim Öğrencisi 267 272

Uzaktan Eğitim Öğrencisi 44 66

Toplam 707 584

Genel Toplam                          1291