Ana Sayfa
Mesleki Uygulama
Mesleki Uygulama Süreci ve Gerekli Formlar
Mesleki Uygulama Süreci ve Gerekli Formlar

Mesleki Uygulama Süreci ve Gerekli Formlar

Zorunlu Mesleki Uygulama Dersi İşlem Süreci

Türkiye’nin herhangi bir yerinde faaliyet gösteren bir işletme bulunmalıdır. (Tercihen İKY ve/veya Endüstri İlişkileri departmanları olan)

(Z1) Mesleki Uygulama Kabul Formu  önce Dekanlık Mesleki Uygulama Yetkilisi sonra da İş Yerine doldurtulup imzalatılmalıdır.

(Z1) Mesleki Uygulama Kabul Formu (2 adet düzenlenecektir), İşyeri Mesleki Uygulama Sözleşmesi ve (Z2) Değerlendirme Formu eksiksiz biçimde doldurulup bölüm başkanına veya yardımcılarına onaylatılmalıdır.

(Z1) Mesleki Uygulama Kabul Formu'nun bir nüshası, (Z3) Sorumluluk Beyanı ile Öğrenci Kimliği ve Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı birer fotokopisi,  Dekanlık Mesleki Uygulama Yetkilisine verilecektir.

(Z2) Değerlendirme Formu mesleki uygulama dönemi sonunda üzerinde işletme kaşesi olan kapalı bir zarf içinde teslim edilmelidir.

Mesleki Uygulama Defteri her hafta için en az bir sayfa doldurulup tamamı imzalanarak mesleki uygulama sorumlusu öğretim üyesine(danışmanınıza) teslim edilmelidir.

Mesleki Uygulama ile ilgili gerekli formlara aşağıda DOSYALAR başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Mesleki Uygulama yapacak öğrencinin, ilgili eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce gerekli evrakları tamamlayarak işlemleri tamamlaması büyük önem taşımaktadır. İşlemlerin tamamlanması sorumluluğu öğrenciye aittir. 2021-2022 dönemi için Dekanlık Mesleki Uygulama Yetkilisi Abdürrahim ÇELİK'tir.

Mesleki Uygulama evrakları imzalatma sürecinde aşağıdaki yollar izlenmelidir.

1. "(Z1) Mesleki Uygulama Kabul Formu" çıktısı alınmalıdır.

2. "(Z1) Mesleki Uygulama Kabul Formu" öğrenci bilgi kısmı öğrenci tarafından doldurulmalıdır.

3. "(Z1) Mesleki Uygulama Kabul Formu" Dekanlık Mesleki Uygulama Yetkilisine imzalatılmalıdır.

4. "(Z1) Mesleki Uygulama Kabul Formu" işyeri tarafından gerekli kısımlar doldurularak imzalatılmalıdır.

5. "(Z1) Mesleki Uygulama Kabul Formu" Bölüm Yetkilisi imzasına sunulmalıdır.

6. Tamamlanan formlar Dekanlık Mesleki Uygulama Yetkilisi Abdurrahim ÇELİK'e teslim edilmelidir.

Not 1: Değerlendirme formu üzerinde kesinlikle fotoğraf olmalıdır.

Not 2: İsteğe bağlı olarak staj yapmak isteyen öğrencileri, ekte yer alan "İsteğe Bağlı Mesleki Uygulama Formu" ile işlemlerini yapacaklardır.

Fotoğraflar