Ana Sayfa
Eğitim
Doktora

Doktora

Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü doktora programı, çalışma hayatı ve toplumsal refah üzerinde teorik ve ampirik bilgi çerçevesini genişletme ve araştırma gündemleri kapsamında metodolojik olarak uzmanlaşma imkanları sunar. Doktora programı çerçevesinde sürdürülmekte olan etkinlikler, araştırmacıların tarihsel, ekonomik, toplumsal, siyasal, hukuksal ve psikolojik bakış açılarını Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri akademik alanının kapsamında yeterli bir düzeye taşıma ve bilimsel araştırma tasarlama-yürütme-sonuçlandırma eksenlerini güncel yaklaşımlarla gerçekleştirebilmesine olanak sağlama amacını barındırır. Doktora eğitimi, birbirinden farklı ve bağımsız görünen bilgi yığınları arasından, araştırılan konu odağına uygun olanların çekilip yeni ve orijinal çıkarımlar inşa edebilme sürecinin olgunluğu hedefler.

Doktora Programı Başvuru ve Kabul Koşulları
Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri bölümünde ‘Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri’ Ana Bilim Dalında doktora eğitimi verilmektedir. Doktora programına başvurmak için temel şart, herhangi bir yüksek lisans programından mezun olmak,  ALES’ten en az 65 Eşit Ağırlık ve YDS’den en az 55 puan (ya da YÖK tarafından geçerliliği kabul edilmiş bir sınavdan eş değeri bir puan)  almaktır. Temel başvuru şartını sağlamış olanlar Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (SAÜ SBE) tarafından ilan edilen tarihte bilim sınavına alınır ve sınav sonuçları ilgili dönemde ilan edilmiş olan kontenjanlara göre asil ve yedek olarak listelenir. Liste sıralamasının belirleyenleri ALES puanın %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u ve bilim sınavı puanın %20’sidir. Sınav sonuçlarına göre kesin kayıtlar (SAÜ SBE) tarafından yürütülmektedir. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans ve/veya "İnsan Kaynakları Yönetimi ve Endüstri İlişkileri" veya "Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Siyaset" yüksek lisans programını bitirenler doğrudan doktora derslerini almaya başlayabilir. Başka alanlarda lisans ve yüksek lisans bitirenler, önceki transkriptleri Anabilim Dalı başkanlığınca değerlendirilerek bilimsel hazırlık adı altında, Güz yarıyılında: “Sosyal Politika”, “Çalışma Ekonomisi”, “Endüstri İlişkileri” ve “Bireysel İş Hukuku”; Bahar yarıyılında: “İnsan Kaynakları Yönetimi” ve “Toplu İş Hukuku” derslerini almak zorundadır. Bilimsel hazırlık derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler doktora programına başlayabilir.