Eğitim Hedefleri

- İşgücü piyasalarının işleyişini ve sorunlarını anlayabilen bireyler yetiştirmek, - Kurumsal ve örgütlü işgücü piyasası hakkında bilgi sahibi bireyler yetiştirmek,

- Yoksulluğun azaltılması, toplumun refahı ve barışı için etkin sosyal politika tedbirleri üretebilen bireyler yetiştirmek,

- Tüm kurum ve kuruluşlarda insan kaynağını en iyi şekilde değerlendirip yönetecek bilgiye sahip bireyler yetiştirmek,

- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında temel yasa ve uygulamalar hakkında bilgi sahiibi bireyler yetiştirmek,

- Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde, ahlaklı, kişilikli, sorumluluk sahibi, eleştirel ve çözüm odaklı düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip bireyler yetiştirmek,

- Bulunduğu çevreye, ailesine ve ülkesine faydalı işler yapabilecek kapasitede bireyler yetiştirmek,

- Ulusal ve ulaslararası düzeyde bilimsel bilginin geliştirilmesi için yenilikçi akademik çalışmalar gerçekleştirmek.