Mevzuat

Öğrencilerimizin tabi olduğu yönetmelik, yönerge ve senato esaslarından bir kısmı aşağıdadır.