Ana Sayfa
Eğitim
Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Lisansüstü programlar, etkin literatür tarama ve araştırma yöntemleri eğitimleri sayesinde güncel toplumsal sorunlar hakkında nitelikli akademik çalışmalar yapma altyapısı oluşturmaktadır.

Yüksek Lisans
Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde sürdürülmekte olan yüksek lisans çalışmaları, disiplinler arası bir sosyal bilimci bakış açısıyla çalışma hayatı ve toplumsal refaha ilişkin tarihsel, güncel ve geleceğe dair öngürelebilir bir bilgi çerçevesi sunmayı; araştırmacıların disiplinin ilgi alanı içerisinde merak ettikleri belli konu başlıkları çerçevesinde uzmanlaşmasını amaçlamaktadır. Lisansüstü programlar bu amaç doğrultusunda eğitim ve araştırma etkinliklerini birbiri ile ilişkilendirerek güncel toplumsal ilişkiler ile temas halinde olma çabasıyla ilerlemektedir.
 
Yüksek Lisans Programları Başvuru ve Kabul Koşulları
Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde;  ‘Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Siyaset’ ile ‘İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri’ Bilim Dallarında iki ayrı programda yüksek lisans eğitimi verilmektedir. Yüksek lisans programlarına başvurmak için herhangi bir lisans programından mezun olmak ve  ALES’ten en az 60 Eşit Ağırlık puanı almış olmak gerekir. Bu temel başvuru şartını sağlamış olanlar ilan edilen takvim uyarınca bilim sınavına alınır ve sınav sonuçları ilgili dönemde ilan edilmiş olan kontenjanlara göre asil ve yedek olarak listelenir. Liste sıralamasının belirleyenleri ALES puanın %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u ve bilim sınavı puanın %20’sidir. Sınav sonuçlarına göre kesin kayıtlar Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (SAÜ SBE) tarafından yürütülecek olup, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü dışında başka lisans bölümlerinden mezun olup, Güz yarıyılında: “Sosyal Politika”, “Çalışma Ekonomisi”, “Endüstri İlişkileri” ve “Bireysel İş Hukuku”, Bahar yarıyılında: “İnsan Kaynakları Yönetimi” ve “Toplu İş Hukuku” temel derslerini, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü Lisans programından almaları zorunludur. Bilimsel hazırlık derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler yüksek lisans programına başlayabilir.