Komisyonlar

 • Mezun Bilgi Sistemi Komisyonu
 • Mezuniyet Komisyonu
 • Mesleki Uygulama (staj) Komisyonu
 • İntibak Komisyonu
 • Erasmus Komisyonu
 • Kalite Elçiliği Komisyonu
 • Faaliyet Raporları Sorumlusu
 • Engelli Öğrenci Temsilcisi
 • Öğrenci Asistanı ve Kütüphane Koordinatörü
 • Öğrenci Oryantasyon Temsilcisi
 • Sabis Komisyonu
 • Sınav Koordinatörü
 • Bölüm Web Sayfası Komisyonu
 • Farabi ve Mevlana Koordinatörü
 • Fakülte Sks Birim Sorumlusu
 • Çap + Yandal Komisyonu
 • Öğrenci Araştırma Toplululuğu Koordinatorü
 • Burs Komisyonu
 • Mezunlarla İletişim
No items were found matching the current filters.