Seçme Yazılar

Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçme Yazılar bölüm öğretim üye ve elemanları ile doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin çalışmalarından oluşmaktadır.

Seçme yazıların amacı Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  bölümünde yapılan akademik çalışmaların kapsam ve konu itibariyle ilgililerle paylaşılmasıdır.

Seçme yazılar yıllık olarak çıkmakta ve her sezon yeni bir editör tarafından hazırlanmaktadır. Çalışma hem dijital ortamda hem de basılı olarak yayınlanmaktadır.