Ana Sayfa
Bölüm Hakkında
Bölüm Başkanlarımız

Bölüm Başkanlarımız

Prof. Dr. Sabahattin Zaim
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi lisans mezunudur. Doktora çalışmasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamlamıştır. 1957’de Doçent, 1965’te Profesör unvanı almıştır. 1993’e kadar İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde öğretim üyeliği yapan hocamız, 1993–1998 arasında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurucu dekanı ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri kurucu bölüm başkanı olarak görev yapmıştır.
 
Prof. Dr. Cihangir AKIN
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye bölümü lisans mezunudur. Yüksek lisans çalışmasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset alanında, doktora çalışmasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi alanında tamamlamıştır. 1986’da Doçent, 1993’de Profesör unvanı almıştır. 1984–2011 arasında Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde görev yapmıştır. 2011–2019 arasında Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde dekan olarak görev yapmıştır. Hocamız 2020 Ocak itibariyle emekliliğe ayrılmıştır.
 
Prof. Dr. Engin YILDIRIM
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi lisans mezunudur. Yüksek lisans çalışmasını Warwick Üniversitesi Warwick Business School’da, doktora çalışmasını Manchester Üniversitesi Faculty of Economics and Social Studies’de tamamlamıştır. 1997’de Doçent, 2002’de Profesör unvanı almıştır. 1994–2010 arasında Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde görev yapmıştır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığı da yapan hocamız 2010’dan beri Anayasa Mahkemesi Üyeliği görevini yürütmektedir.
 
Prof. Dr. Yılmaz ÖZKAN
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme ve İstatistik bölümleri lisans mezunudur. Yüksek lisans çalışmalarını İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletmeler, İstatistik ve Kantitatif Analizler alanında, doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme alanında tamamlamıştır. 1995’te Doçent 2005’te Profesör unvanı almıştır. 1995’ten beri Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde görev yapmaktadır.
 
Prof. Dr. Adem UĞUR
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme ve Maliye bölümleri lisans mezunudur. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında tamamlamıştır. 1989’te Doçent 1995’te Profesör unvanı almıştır. Çalışma Ekonomisi anabilim dalı öğretim üyesi olarak 1995’den beri Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde görev yapmaktadır.
 
Prof. Dr. Mustafa Çağlar ÖZDEMİR
Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans mezunudur. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında tamamlamıştır. 1999-2009 arasında Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde görev yapmıştır. Doktora sonrası çalışmaları için 2010-11 döneminde İngiltere’de Oxford Üniversitesi’nde bulunmuştur. 2013’te Doçent, 2019’da Profesör unvanı almıştır. 2017-2018 arasında Kazakistan Kyzlorda Korkut Ata Üniversitesinde Rektör Yardımcılığı yapan hocamız 2011’den beri Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde görev yapmaktadır.
 
Prof. Dr. Sinem YILDIRIMALP
Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans mezunudur. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında tamamlamıştır. 2015'te Doçent, 2022'de Profesör unvanı almıştır. 2006 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde görev yapmaktadır.