Ana Sayfa
Bölüm Hakkında
Programa Özgü Ölçütler

Programa Özgü Ölçütler

Bu Programa Özgü Ölçütler adlarında ‘Çalışma Ekonomisi‘, ‘Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri’ ve benzeri nitelemeleri bulunan Lisans Programları içindir.

Mezunların; sadece Çalışma Ekonomisi Lisans Programına özgü olan, bu Lisans Programını aynı Bölümdeki diğer Lisans Programlarından ayıran ve bu Lisans Programın karakteristik özelliklerini yansıtan dersler ve konularda yeterli bilgi, beceri ve yetkinlik kazanması beklenmektedir. Bu doğrultuda programa özgü ölçütleri şu şekildedir:

   i.     Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkilerine ait temel kavramlarını bilme;

 ii.  Çalışma yaşamına ilişkin ekonomik ve sosyal konularda da araştırmalara olanak bulma;

  iii.    İktisat, sosyoloji, psikoloji, hukuk, insan kaynakları yönetim gibi sosyal bilimlerin ışığında çalışma yaşamını inceleme;

 iv.   Alanda mevcut olan sorunların çözümüne yönelik politikaların analizi ve İnsan Kaynakları Yönetimi süreçleri hakkında bilgi ve beceriye sahip olma;

 v.   Sosyal politika alanında; işçi-işveren ilişkileri, sanayileşmenin ortaya çıkardığı ekonomik ve sosyal problemler ile bunların çözüm yolları hakkında bilgi sahibi olma;

 vi.  İşgücü piyasalarının genel özellikleri, işgücü arzını etkileyen faktörler, kısa ve uzun dönemde işgücü talebinin belirleyicileri, işsizlik-enflasyon ilişkisi ve Philips eğrisi, işsizliğin ekonomik açıdan değerlendirilmesi becerisine sahip olma;

  vii.  İşçi sendikaları, toplu pazarlık stratejileri ve ücret oluşumunu etkileyen faktörleri bilme;

   viii.  Geçmişten günümüze işgücü hareketi, küreselleşen dünya ve endüstri ilişkilerinde yeni gelişmeler, sendikacılıkta yeni misyon arayışları gibi güncel konularda bilgi sahibi olma.