Ana Sayfa
Akademik Kadro
Bölümümüze Emek Veren Öğretim Üyeleri

Bölümümüze Emek Veren Öğretim Üyelerimiz

  Prof. Dr. Sabahattin Zaim

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi lisans mezunudur. Doktora çalışmasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamlamıştır. 1957’de Doçent, 1965’te Profesör unvanı almıştır. 1993’e kadar İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde öğretim üyeliği yapan hocamız, 1993–1998 arasında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurucu dekanı ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri kurucu bölüm başkanı olarak görev yapmıştır. 1998 - 2000 yılları arasında YÖK (Yükseköğretim Kurulu) üyeliğinde bulunmuştur. 2003 – 2004 yılları arasında Milletlerarası Saraybosna Üniversitesi (International University of Sarajevo) Kurucu Rektörü olarak çalışmıştır. 2006 yılından sonra Makedonya Üsküp’teki Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde Mütevelli Heyeti üyesi olarak görevini sürdürmüştür. Prof. Dr. Sabahattin Zaim, 81 yaşında, 10 Aralık 2007’de vefat etmiştir.

 

   Prof. Dr. Cihangir AKIN

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye bölümü lisans mezunudur. Yüksek lisans çalışmasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset alanında, doktora çalışmasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi alanında tamamlamıştır. 1986’da Doçent, 1993’de Profesör unvanı almıştır. 1984–2011 arasında Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde görev yapmıştır. 2011–2019 arasında Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde dekan olarak görev yapmıştır. Hocamız 2020 Ocak itibariyle emekliliğe ayrılmıştır.

 

   Prof. Dr. Engin YILDIRIM

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi lisans mezunudur. Yüksek lisans çalışmasını Warwick Üniversitesi Warwick Business School’da, doktora çalışmasını Manchester Üniversitesi Faculty of Economics and Social Studies’de tamamlamıştır. 1997’de Doçent, 2002’de Profesör ünvanı almıştır. 1994–2010 arasında Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde görev yapmıştır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığı da yapan hocamız 2010’dan beri Anayasa Mahkemesi Üyeliği görevini yürütmektedir.

 

   

  Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans mezunudur. Yüksek lisans ve doktora çalışmasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tamamlamıştır. Doktora sonrası çalışmaları için 1991-92  döneminde Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nde bulunmuştur. 1997’de Sakarya Üniversitesi İİBF’nde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında Yrd. Doçent, aynı yıl (1997) İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Doçenti ünvanını almıştır. Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyeliği ve bölüm başkanlığı yapmıştır. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 2000-2002 yıllarında vekil dekan olarak görev yapmıştır. 2002'de ise Profesör olmuştur. Prof. Dr. Ercan Akyiğit şu an Mef Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.

   

   Dr. Osman SARI

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans mezunudur. Doktora çalışmasını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi “Türkiye’de İş Denetimi” adlı tezi ile tamamlamıştır. Sakarya Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalında Yardımcı Doçent olarak görev yapmıştır. Halen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk bölümü İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında doktor öğretim üyesi olarak ders vermeye devam etmektedir.

 

 

   Prof. Dr. Adem UĞUR

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme ve Maliye bölümleri lisans mezunudur. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında tamamlamıştır. 1989’da Doçent 1995’te Profesör unvanı almıştır. Çalışma Ekonomisi anabilim dalı öğretim üyesi olarak 1995’ten beri Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde öğretim üyesi görev yapan, Prof. Dr. Adem UĞUR 2020 yılında emekli olmuş halen bölümde ders vermeye devam etmektedir.

 

 

   Prof. Dr. Yılmaz ÖZKAN

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme ve İstatistik bölümleri lisans mezunudur. Yüksek lisans çalışmalarını İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletmeler, İstatistik ve Kantitatif Analizler alanında, doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme alanında tamamlamıştır. 1995’de Doçent 2005’de Profesör unvanı almıştır. 1995’ten beri Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Yılmaz ÖZKAN, 2020 yılında emekli olmuş halen bölümde ders vermeye devam etmektedir.