Ana Sayfa
Bölüm Hakkında
Bölüm Kütüphanesi
Bölüm Kütüphanesi

Bölüm Kütüphanesi

Değerli Öğrenciler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Kütüphanesi 2014'te bölümün öz kaynakları ve sponsorlar yardımıyla bölüm başkanımız Prof.Dr.M.Çağlar Özdemir'in girişimleriyle oluşturulmuştur. Başlangıçta daha mütevazi bir yapıya sahip olan kütüphane yıllar içinde geliştirilmiş ve modernleştirilmiştir. Şu an bünyesinde yaklaşık 1500 kitap, 30 ayrı süreli yayın ve 20'den fazla katalog barındırmaktadır. 
 
Kütüphane, bölümle ilgili ders kitaplarını içerdiği gibi, entelektüel ve sanatsal becerileri geliştirecek farklı dokümanlara da sahiptir. Kitapların bir kısmı 13 Mart 2016'da Ankara Kızılay'da gerçekleşen terör kaynaklı patlamada hayatını kaybeden Vakıflar Genel Müdürlüğü Başmüfettişi Oğuzhan DURA'nın özel kütüphanesinden bağışlanmıştır. Fiziki yapılanmasında başta Bahattin Şıkkibar olmak üzere, Orhan Yılgenci ve Osman Çetin'in katkıları olmuştur. 
 
Kütüphane bünyesinde her yıl 3 veya 4 öğrenci "7+1 Mesleki Uygulama" programı çerçevesinde çalıştırılmaktadır. Bu kapsamda istihdam edilen öğrencilerin hastalık, iş kazası ve meslek hastalığı sosyal güvenlik primleri üniversite tarafından karşılanmaktadır. Kütüphanede çalışmak için müracaatlar Arş.Gör.Akın Özdemir'e yapılabilir.  

Bölüm kütüphanesinde yer alan eserlerin listesi ektedir. Listede yer alan eserleri bölüm kütüphanesinden ödünç alabilirsiniz.

İyi çalışmalar.

Fotoğraflar