Ana Sayfa
Duyurular
2021 2022 Eğitim Öğretim Yılı Eğitim Modeli

2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılı Eğitim Modeli

Değerli Öğrenciler,

Üniversite senatosu tarafından alınan 2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılında uygulanacak Eğitim Modeli'ne ilişkin kararlar şu şekildedir.

1. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda eğitimin yüz yüze yapılmasına,

2. Ara sınav ve finallerinin yüz yüze yapılması; yıl içi diğer ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin ise uzaktan yapılmasına,

3. Üniversite Ortak Dersleri ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5'inci maddesinin (ı) bendinde yer alan Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi derslerin tüm ölçme değerlendirme faaliyetler de dâhil uzaktan yapılmasına,

4. "Uzaktan Eğitim-Öğretim" tanımlı tüm önlisans, lisans ve lisansüstü programların çevrimiçi yürütülmesine ve bu programlarda önceden olduğu gibi sadece final sınavlarının yüz yüze yapılmasına,

5. Üniversite dışından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanlarının, birimlerin önerileri doğrultusunda senato kararı ile dersleri uzaktan eğitim yoluyla verebilmelerine, bu derslerin ara sınav ve final sınavlarının yüz yüze yapılmasına,

6. Dersliklerin oturum planlarının salgın koşullarına uygun olarak hazırlanmasına, Derslerin mekân veya öğretim elemanı yetersizliğinden bölünememesi halinde dönüşümlü hibrit öğrenme modelinin uygulanmasına (Bu derslerde öğrencilerden bir bölümü eşzamanlı olarak uzaktan öğretim ile dersi takip edeceklerdir),

7. Derse devam zorunluluğunun, bölümlerin ders planlamaları çerçevesinde dersin yüz yüze ve uzaktan takip edilmesi toplamı üzerinden aranmasına,

8. Kronik rahatsızlığı olan öğretim elemanlarının sağlık komisyonu kararı ile derslerini uzaktan öğretim şeklinde yürütebilmelerine,

9. Salgın sürecindeki gelişmelere bağlı olarak ilgili kurumların alacakları kararlar doğrultusunda 2021-2022 Akademik Yılı Eğitim-Öğretim Planlamasının revize edilebilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.