İletişim

Adres: Sakarya Üniversitesi,  Siyasal Bilgiler Fakültesi, S1 Blok Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Kütüphanesi Katı, Kabin 1

Instagram: https://www.instagram.com/sau.cekat/

Facebook: https://facebook.com/profile.php?id=1764724653775957