YÖK Destekli Doktora Öğrencileri

2016'da Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından "Gelecek 10 Yıl İçin Güçlü Nesiller Yetiştirme" Projesi olarak hayata geçirilen YÖK 100/2000 Doktora Programı, ülkemizin ihtiyaç duyduğu 100 öncelikli tematik alanda uzmanlaşmış doktora öğrencisi yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda Sosyal Bilimler alanında öncelikli tematik alanlardan biri olan "Davranışsal Ekonomi" 2018'de bölümümüzün YÖK’e yapmış olduğu başvuru üzerine kabul edilmiş ve bölümümüze bu alanda çalışmak üzere 3 YÖK 100/2000 doktora öğrencisi alınmıştır, bir sonraki dönemde yapılan müracaatta "Uzaktan Çalışma Yöntemleri, İstihdam ve İş Modelleri" programına yeni öğrenciler kabul edilmiştir. Bölümümüze alınan doktora öğrencileri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında multidisipliner çalışmalarını sürdürmektedir. Doktora öğrencilerimiz, Çalışma Ekonomisi, Sosyal Politika, Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi ve İş Hukuku gibi bölümümüzün bilim dalları ile birlikte davranışsal ekonomi üzerine de çalışmalar yapmaktadır.

Sezgin UYSAL

Sezgin Uysal 1993 Balıkesir doğumludur. 2011-2015 arasında Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü lisans mezunudur. Yüksek Lisans eğitimini 2017'de aynı üniversitede Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Siyaset alanında tamamlamıştır. 2018'de YÖK100/2000 projesi kapsamında “Davranışsal Ekonomi” alanında Doktora programına başlamış ve eğitimine tez aşamasında devam etmektedir. Sezgin Uysal’ın ilgi alanları arasında Çalışma Ekonomisi, Deneysel Ekonomi, Uygulamalı Mikroekonomi ve Davranışsal Ekonomi bulunmaktadır. Aynı zamanda tezi kapsamında işgücü piyasaları, genç işsizliği, güven, risk altında karar verme, ücret eşitsizliği ve adil ücret üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Öğrencirmiz, 2021-2022 öğretim yılında Masaryk Üniversitesi, ÇEKYA'da çalışmalarını sürdürmek üzere görevlendirilmiştir.

Elifnaz ÖZKAN

Elifnaz Özkan 1993 Sakarya doğumludur. Lisans eğitimini 2011-2015 arasında Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini 2015-2018 arasında Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Siyaset alanında tamamlamıştır. 2018’de Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde, YÖK 100/2000 projesi kapsamında “Davranışsal Ekonomi” alanında Doktora programına başlamıştır. Halen doktora eğitimine devam etmektedir. Elifnaz Özkan’ın ilgi alanları arasında Çalışma Ekonomisi, Sosyal Politika, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Ayrımcılık, Deneysel Ekonomi, Davranışsal Ekonomi, Uygulamalı Mikroekonomi yer almaktadır.

Nazan BUDAK

Veysel Çağrı ARIK

Fotoğraflar