Ana Sayfa
Bölüm Hakkında
Bölüm Başkanından

Bölüm Başkanı'ndan

Yurt içi ve yurtdışı birçok üniversite ile kamu kurum ve kuruluşlarına önemli akademik ve idari katkıda bulunan Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü, geniş vizyonu, güçlü akademik kadrosu, modern eğitim müfredatı ve fiziki imkânları ile Türkiye’nin nitelikli “Çalışma Ekonomistlerini” , “Endüstri İlişkileri Uzmanlarını” ve “Sosyal Politikacılarını” yetiştiren bölümlerin başında gelmektedir.

Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, örgün eğitimde Türkiye’nin en fazla lisans öğrencisini yetiştiren bölümlerden biridir. Yıllık ortalama 1000'in üzerinde öğrenciye eğitim verilen bölümde, bazı dönemlerde öğrenci sayımız 1.200’lere kadar yükselmektedir.

Bölümde, kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere nitelikli, ahlaklı, milli ve manevi değerlerine saygılı bireyler yetiştirilir. Öğrencilerimiz çalışma hayatının üçlü sacayağı olan işçi, işveren ve devlet üçleminin tamamında aktif ve yararlı işler yapmak üzere eğitilmektedir. İşçi ve işveren sendika ve konfederasyonlarında uzman ve yönetici olabilen mezunlar özel sektör işyerlerinde de uzman ve üst düzey yönetici olarak önemli kariyer imkânlarına sahiptir. Son yıllarda “insan kaynakları yönetimi” alanında bölüm mezunlarının etkinliğinin giderek arttığı gözlemlenmektedir.  Bölüm mezunları, kamu görevlisi olarak öncelikle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere  diğer tüm bakanlık ve kamu kurum-kuruluşlarında; uzman, müfettiş, denetmen, kontrolör gibi kariyer mesleklerinde istihdam edilebilmektedir.

2013’te yürürlüğe giren, teorik ve uygulamalı karma program olarak ifade edilebilecek 7+1 eğitim sistemi, öğrencilerin “Mesleki Uygulama” dersi kapsamında 14 hafta boyunca zorunlu staj yapmalarını gerektirmektedir. 8.yarıyılda yapılan bu uygulama ile mezuniyet aşamasındaki öğrenciler çalışma hayatı ile daha öğrenciyken ilişki kurabilmektedir. Mesleki uygulama takip sistemi verilerine göre, bölüm mezunlarımızın yaklaşık %25’i staj yaptıkları işyerlerinden teklif almakta ve mezun olduktan sonra çalışma hayatına ilk olarak bu işyerlerinde başlamaktadır. Bir önceki öğrenci referansları sayesinde firmalardan stajyer öğrenci talebinin giderek artması, bölümümüz öğrenci, öğretim üye ve yardımcılarının motivasyonunu hissedilir derecede artırdığı gibi, yeni öğrencilerin bölümümüzü tercihleri üzerinde de olumlu etkiler yapmaktadır.

Tecrübeli ve mesleğini seven öğretim üyesi kadromuzla; 4 yıllık lisans eğitimi yanında, Sosyal Bilimler Enstitüsü, “Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Siyaset Bilim Dalı” ile “İnsan Kaynakları Yönetimi ve Endüstri İlişkileri Bilim Dalı”nda 2 Lisansüstü, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında” 1 Doktora programında eğitim verilmektedir.  Bölüm bünyesinde 2021 itibariyle; 3 Profesör, 8 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 3 Dr. Araştırma Görevlisi, 6 Araştırma Görevlisi ve 3 YÖK destekli Asistan doktora öğrencisi görev yapmaktadır.

Sapanca gölünü kuşbakışı gören, harika bir doğa güzelliğinin ortasında bulunan bölümümüz, modern dersliklerin yanında öğrencilerimizin istifadesine sunulan bağımsız ders çalışma ofisleri, proje destek ofisi, bölüm kütüphanesi, nezih bir dinlenme mekânı ve organizasyon alanına sahiptir.

Çalışma Ekonomisi Öğrenci Araştırma Topluluğu (ÇEKAT) her yıl birbirinden önemli faaliyetlere imza atmakta ve öğrencilerin sosyalleşmesine, iletişim ve organizasyon becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Mezunlarımızın Başlıca Çalışma Alanları:

  • T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve ilgili Kuruluşlarında (Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye ve Devlet Personel Başkanlığı) kariyer meslekler
  • Diğer bakanlıklar bünyesinde kariyer meslekler
  • İşçi ve İşveren Sendika ve Konfederasyonlarında Uzman, Danışman ve Yönetici
  • Kamu ve özel sektör İnsan Kaynakları Yönetimi Birimlerinde Uzman, Danışman ve Yönetici
  • Yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde akademik kariyer
  • Özel sektör girişimciliği

Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, köklü geleneği sayesinde nitelikli eğitim vermeye ve kaliteli insangücü yetiştirmeye yorulmadan devam etmektedir. Öğrencimiz olmak hayatın ve bilimin farkına varmaktır.

Prof.Dr.M.Çağlar ÖZDEMİR
Bölüm Başkanı