Ana Sayfa
Mesleki Uygulama
Mesleki Uygulama Süreci ve Gerekli Formlar

Mesleki Uygulama Süreci ve Gerekli Formlar

Zorunlu Mesleki Uygulama Dersi İşlem Süreci

  1. Türkiye’nin herhangi bir yerinde faaliyet gösteren bir işletme bulunmalıdır. (Tercihen İKY ve/veya Endüstri İlişkileri departmanları olan)
  2. Mesleki Uygulama Kabul Formu önce dekanlık sekreterliğine sonra da iş yerine doldurtulup imzalatılmalıdır.
  3. Mesleki Uygulama Kabul Formu, İşyeri Eğitim Sözleşmesi ve Mesleki Uygulama Değerlendirme Formu (resimli) eksiksiz biçimde doldurulup bölüm başkanına veya yardımcılarına onaylatılmalıdır.
  4. Mesleki Uygulama Kabul Formunun bir nüshası dekanlık mali işlere, verilecek diğer 3 belge işyerine teslim edilmelidir.
  5. Değerlendirme Formu mesleki uygulama dönemi sonunda kapalı zarf içinde Mesleki Uygulama Eğitim Defteri ile birlikte mesleki uygulama sorumlusu öğretim üyesine(danışmanınıza) teslim edilmelidir.

Mesleki Uygulama ile ilgili gerekli formlara aşağıda DOSYALAR başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Mesleki Uygulama yapacak öğrencinin, ilgili eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce gerekli evrakları tamamlayarak işlemleri tamamlaması büyük önem taşımaktadır. İşlemlerin tamamlanması sorumluluğu öğrenciye aittir. 2021-2022 dönemi için fakülte mesleki uygulama süreci yetkilisi Abdürrahim ÇELİK'tir.

Gerekli formlar:

1. Mesleki Uygulama Kabul Formu ( 2 adet düzenlenecektir)

2. İşyeri Eğitim Sözleşmesi

3. Değerlendirme Formu

4. İlgili Makama Zorunlu Mesleki Uygulama Yazısı

5. Öğrenci Sorumluluk Beyanı Formu

 

Not: Mesleki Uygulama evrakları imzalatma sürecinde aşağıdaki yollar izlenmelidir.

1. "Mesleki Uygulama Kabul Formu" çıktısı alınmalıdır.

2. "Mesleki Uygulama Kabul Formu" öğrenci bilgi kısmı öğrenci tarafından doldurulmalıdır.

3.  "Mesleki Uygulama Kabul Formu" ilk olarak Fakülte Sekreterine imzalatılmalıdır.

4. "Mesleki Uygulama Kabul Formu" işyeri tarafından gerekli kısımlar doldurularak imzalatılmalıdır.

5.  "Mesleki Uygulama Kabul Formu" son olarak Bölüm Yetkilisi imzasına sunulmalıdır.

Not 2: Değerlendirme formu üzerinde kesinlikle fotoğraf olmalıdır.

Not 3: İşyeri eğitim sözleşmesi öğrenci, bölüm Mesleki Uygulama yetkilisi ve işveren tarafından imzalanmalıdır.

Not 4: İsteğe bağlı olarak staj yapmak isteyen öğrencileri, ekte yer alan "İsteğe Bağlı Mesleki Uygulama Formu" ile işlemlerini yapacaklardır.