Ana Sayfa
Duyurular
Seçme Yazılar 5
Seçme Yazılar 5

Seçme Yazılar 5

Çalışma Ekonomisi Seçme Yazılar 5 Kitabı

Bölüm öğretim üyelerimiz, öğretim elemanlarımız, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin katılımıyla 2021'de Değişim Yayınevi tarafından basılan seçme yazılar kitabımız eklidir.

Çalışma Hayatının Dönüşümü Üzerine – M. Çağlar ÖZDEMİR

Bilişim Sektöründe Mesleki Sınıflama: Türk Meslekler Sözlüğü Bilişim Meslekleri İncelemesi – Yılmaz ÖZKAN, Hakan METE

X Otomotiv Firmasında Çalışan Memnuniyetinin Cinsiyet, Görev ve Kıdem Faktörlerine Göre Analizi – Yılmaz ÖZKAN, Canan OĞUZ

Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Alternatif Çözüm Yolları Üzerine – Serdar ORHAN, Yusuf EŞİYOK

İşgücü Hareketliliği ve Hareketlilik Algısı Arasındaki İlişki – Uygar ÖZTÜRK, Elvan OKUTAN

Büyükşehir Belediyelerince Desteklenen Yaşlı Destek Programlarının Genel Görünümü – Yasin GÖKDOĞAN, Onur METİN

Güvenlik Kültürü Modellerinin Karşılaştırılması – Ekrem ERDOĞAN, Kemal Gökmen GENÇ

Çalışma Hayatı Kalitesi Ölçümlerine Yönelik Bir Değerlendirme – Cihan DURMUŞKAYA

Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi Veren Kurum Öğretmenlerinin İşe Alım Kriterlerinin SWARA Tekniğiyle Ağırlıklandırılması: Sakarya İlinde Bir Araştırma – Büşra YİĞİT, B. Yasin ÇAKMAK

Covid-19 Nedenli Ölüm Oranlarındaki Değişim ve Yoksulluk İlişkisi: Günlük Veriler Üzerine Bir İnceleme – Sezgin UYSAL, Yunus YİĞİT, Elifnaz ÖZKAN

Geleceğin Meslekleri ve Dijital Beceriler – Nazan BUDAK

Türkiye’de Pandemi Dönemi İşsizliğinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ile İlişkisi: Son 10 Yılın Karşılaştırmalı Analizi – Gürcan Evren PAZVANT

Fotoğraflar