Seçme Yazılar 2

Seçme Yazılar 2

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçme Yazılar II Kitabı

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçme Yazılar II Kitabı

Bölüm öğretim üyelerimiz, öğretim elemanlarımız, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin katılımıyla 2018'de Sakarya Kitabevi tarafından basılan seçme yazılar kitabımız eklidir.

İçindekiler​

Kişilik; Tanımı, Boyutları, Etki Faktörleri ve Tipolojisi Adem UĞUR, Elvan OKUTAN

Siyasi Parti Seçim Beyannamelerinde Sosyal Politika: 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri Nitel Analizi Yılmaz ÖZKAN, Ufuk BİNGÖL

Türkiye’de 2007-2016 Dönemi İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Analizi Ekrem ERDOĞAN, Kemal Gökmen GENÇ

İradi İşsizlik M.Çağlar ÖZDEMİR

Kültürel İstihdam: Türkiye - Avrupa Birliği Karşılaştırması Cihan SELEK ÖZ, Yunus YİĞİT

Ulusaşırı Şirketlerde Çalışma İlişkisini Sistem, Toplum ve Baskınlık Etkileri Yaklaşımı ile Kavramak Onur METİN

Doktorlara Uygulanan Şiddetin Sağlık Kurumu Türü Açısından Değerlendirilmesi Yılmaz ÖZKAN, Tülin BAYRAKTAR

GİG Ekonomisi ve Freelance İşgücünün Yükselişi Ekrem ERDOĞAN, Serpil ÇİĞDEM

Yönetici Perspektifinden Yönetim Kademelerinde İş Güvenliği İlgisi ve Bağlılığı: Denizli İli Metal Sektöründe Bir Uygulama Yılmaz ÖZKAN, Bülent ARPAT

Sakin Şehirlerde (Cittaslow) Sosyal Uyum Göstergelerinin İncelenmesi: Sakarya’nın Taraklı İlçesine Yönelik Bir Araştırma Cihan DURMUŞKAYA, Akın ÖZDEMİR

Fotoğraflar